Tisk klimaticky neutrální

Jako odpovědná tiskárna jsme se rozhodli dát našim zákazníkům možnost spolupracovat s námi na kompenzaci uhlíkové stopy při vytváření papírových produktů. Tímto způsobem chceme přispět k větší udržitelnosti v polygrafickém průmyslu. Na kompenzaci CO₂ spolupracujeme s renomovanou organizací ClimatePartner.


ClimatePartner určoval CO₂ stopu našich papírových tiskových produktů ve složitém procesu. V dalším kroku jsme se rozhodli pro dva projekty na ochranu klimatu od ClimatePartner, které mimo jiné snižují emise CO₂ prostřednictvím zalesňování a přístupu k čisté pitné vodě. Vybrané projekty ochrany klimatu od ClimatePartner prokazatelně šetří CO₂. Projekty jsou mimo jiné kontrolovány TÜV nebo jinými nezávislými zkušebními organizacemi


Abyste vy a vaši zákazníci jasně viděli, že produkt je klimaticky neutrální, je každému produktu přiděleno jedinečné ID související s objednávkou. Toto ID můžete použít k zobrazení všech informací o podporovaném projektu a tiskové úloze na webu ClimatePartner.

24h-Service