Συχνές ερωτήσεις (FAQs)
Αποστολή με τη δικιά μου διεύθυνση ως αποστολέας;
Εντύπωμα

Εταιρική διεύθυνση
print24 είναι μια προσφορά τής unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.
Καλλιρόης 37
Αθήνα ΤΚ 117 43

Διαχειριστές
Ali Bazooband

Ταχ. διεύθυνση
Καλλιρόης 37
Αθήνα ΤΚ 117 43

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 211 198 2997
Φαξ: 211 198 4070
E-Mail: support@print24.gr

Εμπορικό μητρώο
Πρωτοδικείο Αθηνών
Αριθμός καταχώρησης 2807/770
ΑΦΜ EL 998571690 ΔΟΥ Αμαρουσίου

ODR
Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επίλυση Ηλεκτρονικών Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Υπόμνηση ευθύνης
Παρόλο τον προσεκτικό έλεγχο των περιεχομένων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών συνδέσμων. Την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες τους.

Αποστολή με τη δικιά μου διεύθυνση ως αποστολέας;
Ναι. Απλά τσεκάρετε το κουτάκι "Αλλαγή διεύθυνσης αποστολέα".