Vanlige spørsmål (FAQs)
Er spesialformater mulig?
Broderi

Minst. 300dpi som PDF med fargeangivelser i HKS eller Pantone. Opp til 12 ulike garnfarger er mulig per motiv. Fargeverdiene angitt i layoutmalen er sammenligningsverdier og kan avvike litt fra de faktiske garnfargene. Send oss dataene som vektorgrafikk og ikke bruk grafiske effekter (f.eks. fargegradienter, fargeraster, transparenter, slagskygge, 3D-effekter osv.).

Bygg inn all skrift. Bokstavene skal helst være uten seriffer og minst 6 mm store. Generell minstelinjetykelse er 2,8 pt eller 1 mm.

Avengig av produksjon kan tekstildimensjonene ha en toleranse på +/- 5 %.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for andre trykkresultater på grunn av feil trykkdata.

Er spesialformater mulig?
Spesialformater kan bestilles. I feltet for valg av format velger du „Fastsett spesialformat…“ og bestemmer den individuelle størrelsen på produktet ditt.