Vanlige spørsmål (FAQs)
Er spesialformater mulig?
Impressum

Firmaadresse
print24 er et tilbud fra unitedprint.com Norge AS
Kongens gate 11
0153 Oslo

Administrerende Direktør
Ali Bazooband

Postadresse
Kongens gate 11
0153 Oslo

Kommunikasjon
Telefon: 21 95 62 11
Telefaks: 21-93 19 61
E-post: support@print24.no

Org.nr.
990 415 862 MVA

Ansvarshenvisning
Til tross for omhyggelig kontroll av innholdet overtar vi intet ansvar for innholdet i eksterne lenker. Kun leverandøren er ansvarlig for innholdet i lenkete sider.

Er spesialformater mulig?
Spesialformater kan bestilles. I feltet for valg av format velger du „Fastsett spesialformat…“ og bestemmer den individuelle størrelsen på produktet ditt.