Icon/Greenline Created with Sketch.

Klimanøytral trykk

Print bedre online

Hvordan fungerer CO₂-kompensasjon for dine trykkprodukter

Som en ansvarlig trykk-partner har kompenserer vi CO₂ fotavtrykk som opstår når du som kunde bestiller papirprodukter hos oss. På denne måten gir vi sammen et bidrag til mer bærekraft i trykkeribransjen. For gjennomføring av CO₂-kompensasjon jobber vi sammen med den anerkjente organisasjonen ClimatePartner.


ClimatePartner har gjennom en kompleks prosess fastlagt CO₂-fotavtrykket til våre papirprodukter. Sammen med ClimatePartner har vi valgt to klimavernprosjekter som blant annet reduserer CO₂-utslipp gjennom gjenplanting og tilgang til rent drikkevann. Prosjektene blir overvåket av TÜV og andre uavhengige revisjonsorganisasjoner.


For at du og dine kunder skal forstå at et produkt er klimanøytralt, får hvert produkt en unik ordrerelatert ID. Denne ID-en lar deg spore all informasjon om det støttede prosjektet og utskriftsjobben på ClimatePartners nettside på en transparent måte.

Som kunde er det veldig enkelt å trykke klimanøytralt på nettsiden vår. For å gjøre det, velg alternativet CO₂-kompensasjon i handlekurven. I bakgrunnen beregner ClimatePartner CO₂-avtrykket og prisen for å kompensere det. Det lille påslaget går direkte inn i klimavernprosjektene. På denne måten støtter du de viktige skogplantingsprosjektene. Hver gang du velger CO₂-kompenasjon er du med å bidra til dette viktige arbeidet.


Du mottar et sertifikat som bevis på CO₂-kompensasjonen. Eventuelt kan du laste ned logoen med sertifikat-ID og legge den til produktene dine. Papirproduktet ditt kan da være merket "klimanøytralt".

Fremme skogvern i Brasil med utskriftsjobber

Vi har valgt å kanalisere vårt bidrag til klimabeskyttelse gjennom ClimatePartner til et prosjekt for beskyttelse av skog i Brasil. Skogvernprosjektet i den brasilianske delstaten Rondônia dekker et område på 72 843 hektar og bidrar til å bevare det rike biologiske mangfoldet i regionen, blant annet ved å beskytte ulike arter av ville dyr. Et annet mål med prosjektet er å forbedre livskvaliteten til lokalbefolkningen ved å lære opp bønder i bærekraftig og ansvarlig jordbruk og skogbruk.


FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har anerkjent prosjektet som et eksempel på bærekraftig skogforvaltning i Latin-Amerika og Karibia (2010), og Forest Stewardship Council (FSC) har sertifisert det som en global referanse for bærekraftig tømmerproduksjon. Ved å redusere uplanlagt avskoging vil rundt 7 457 910 tonn CO2-utslipp unngås i løpet av prosjektets levetid (30 år).

Bidra til rent drikkevann i Mosambik med dine utskriftsjobber

Det andre prosjektet vi har valgt å støtte er via ClimatePartner og til et drikkevannsprosjekt i Mosambik. I Manica, Sofala og Tete repareres og installeres brønner slik at over 100 000 mennesker kan forsynes med rent drikkevann. Takket være denne vannforsyningen trenger ikke innbyggerne lenger å sterilisere vannet sitt ved å koke det over åpen ild. Dette reduserer også CO₂-utslipp. Samtidig reduseres luftveissykdommer forårsaket av avgasser blant lokalbefolkningen. Spesielt barn drar nytte av de nye brønnfasilitetene. Drikkevannsprosjektet utføres sammen med frivillige organisasjoner på stedet og undersøker jevnlig hvor nye brønner må bygges og eksisterende repareres for å sikre høy vannkvalitet på lang sikt.

Helt bærekraftig trykking

I vår GreenLine-kategori finner du en rekke produkter med høye miljøstandarder og et utvalg av miljøvennlige materialer for en fullstendig bærekraftig produksjon av dine utskriftsbehov. Trykking gjøres utelukkende med organisk, vegansk blekk på sertifisert premium resirkulert papir. Elektrisiteten som brukes til den utslippsoptimaliserte produksjonsprosessen kommer utelukkende fra fornybare ressurser som sol-, vann- og vindenergi.

Sterkhvitt premium resirkulert papir

Økologisk trykk uten grått skjær! Takket være en spesiell produksjonsprosess kombinerer vårt bærekraftige premium resirkulerte papir en svært høy hvithet med en eksepsjonell materialkvalitet. Enten du vil skrive ut visittkort, flyers eller plakater, med vår GreenLine får du miljøvennlig papir i utmerket kvalitet. Skriv ut brevhoder, brosjyrer, notatblokker, postkort og mye mer på en miljøvennlig og økologisk kompatibel måte med vår GreenLine.