Często stawiane pytania (FAQ)
Co oznacza określenie druk w kolorze 4/4 lub 4/1?
Impressum

Adres firmowy
print24 stanowi ofertę unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.
ul. Grabary 56
61-758 Poznań

Dyrektor
Ali Bazooband

Adres pocztowy
ul. Grabary 56
61-758 Poznań

Komunikacja
Telefon: 22 204 35 90
Faks: 22 204 35 95
E-mail: support@print24.pl

Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000265660
NIP: PL 5213407567
REGON: 140680041
Kapitał zakładowy: 263.500,00 zł

ODR
Platforma komisji UE ds. rozstrzygania sporów konsumenckich w Internecie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wskazówka związana z odpowiedzialnością
Mimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na stronach, do których prowadzą zewnętrzne łącza. Za treści zawarte na tych stronach odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Co oznacza określenie druk w kolorze 4/4 lub 4/1?
Określenie 4/4 odnosi się do kolorystyki przedniej i tylnej strony drukowanego arkusza. W rezultacie obydwie strony są drukowane w pełnym kolorze.

Określenie 4/1 odnosi się do kolorystyki przedniej i tylnej strony drukowanego arkusza. W rezultacie strona przednia jest drukowana w pełnym kolorze, a tylna w jendym kolorze.