Vanliga frågor (FAQ)
Erbjuder ni stansningar eller stämplingar?
Broderi

Mind. 300dpi som PDF med färgangivelse i HKS eller Pantone. För varje motiv är upp till 12 garnfärger möjliga. De i layoutförlagan angivna färgvärden är jämförelsevärden och kan avvika minimalt från de faktiska garnfärgerna. Skicka dina data som vektorgrafik och använd inga grafiska effekter (.t.ex. färggradient, färgraster, transparens, skuggeffekter, 3-D effekter osv.).

Vänligen konvertera alla texter till banor. Fonten bör helst vara seriflös och har en minsta storlek av 6 mm. Den generella minsta linjestorleken är 2,8 pt resp. 1 mm.

Produktionsberoende kan textilmåtten har en tolerans av +/- 5 % .

Vi ansvarar intet för eventuella bristfälliga tryckresultat p.g.a. andra tryckdata.

Erbjuder ni stansningar eller stämplingar?
Vi erbjuder specialbearbetningar som t ex bigning och perforering. Särskilt vid tjockare papper fr o m 250 g/m² rekommenderar vi bigning för att reducera risken för att pappret bryts upp vid falsade produkter. Risken för att pappret bryts upp kan dock inte uteslutas helt.

Produkter med en pappersvikt över 170 g/m² kan förädlas med skyddande och högvärdig laminering/kaschering (glättat/sidenmatt/repfria/softtouch).

UV-ytlack är ett extra lackskikt, som ansvarar för glänsande och perspektiviska effekter. UV-lacket kan strykas på holoedrisk eller partiellt (UV-spot lack). Genom lackeringen uppstår inte bara högglänsande effekter utan produkten är även motståndskraftig och skyddad mot repor.

UV-Spotlackering ansvarar för glänsande och perspektiviska effekter. Lacken stryks endast på partiellt, dvs. på enskilda motiv, loggor eller skrift. Tryckprodukten blir till ett individuellt och ädelt smycke.

Relieflack utgör en haptisk och framstående upplevelse. Den lämnar inga synliga spår på produktens baksida.Relieflack är kännbar vilket påminner i högsta grad om hög prägel. Relieflack används för att utforma skrift och ornament rent haptiskt.

Vid blind prägel tryck eller relief prägel tryck tas enskilda motiv, loggor, ornament eller skrift fram tredimensionellt. Produkten bearbetas på enskilda ställen, dvs. präglas i höjd eller djup och får en haptisk effekt.

Vid het folie prägling appliceras en transferfolie genom hetta och tryck på ytorna. Beroende på folien som används uppnås olika effekter, som t.ex. högglänsande metallfolie i guld, silver eller brons/koppar.

Het folie - relief prägel tryck är en kombination av blind / relief prägel tryck och het folie - plan prägel tryck: med hjälp av hetta och tryck stryks en tranferfolie på ytorna och dessutom präglas dess höjd vid vardera ställen. På så sätt uppstår unika ljusreflexer och förbluffande haptiska effekter.