SK

Vaša uvedená e-mailová adresa sa použije podľa vašej objednávky na priamu reklamu na podobný tovar a služby nášho podniku. Používanie môžete kedykoľvek odmietnuť, bez toho, aby za to vznikli iné náklady ako náklady na sprostredkovanie podľa základných taríf (support@print24.sk). Vaše údaje sa zaručene nepostúpia tretej osobe a zaobchádza sa s nimi absolútne dôverne.

Registráciu dokončená
Ak si chcete objednať ako firemný zákazník, môžete si zvoliť túto možnosť v poli "Typ zákazníka", potom vyplňte registráciu.
Ak je prístup na Vašu adresu zabezpečený elektronickým dverným zámkom, oznámte nám, prosím, kód dverí. Iba tak je zaručené perfektné doručenie naším partnerom pre odoslanie.
Zaslanie na poštový P.O.Box alebo stanicu s balíkmi nie je možné!