Často kladené otázky (FAQs)
Akceptujete zvláštne formáty?
Tiráž

Adresa firmy
print24 je ponuka unitedprint.com Slovensko s.r.o.
Námestie SNP 15
Bratislava 81101

Konateľ
Ali Bazooband

Poštová adresa
Námestie SNP 15
Bratislava 81101

Komunikácia
Telefón: 02-3332 5280
Fax: 02-3332 5282
E-mail: support@print24.sk

Registračný súd
Okresný súd Bratislava I
Oddiel s.r.o.
Vložka číslo 44177/B
IČO: 36 727 342
IČ-DPH: SK2022318199

Názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
(- odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa )
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

ODR
Platforma Európskej komisie pre online riešenia spotrebiteľských sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dôkaz o ručení
Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú výlučne zodpovední ich prevádzkovatelia.

Akceptujete zvláštne formáty?
Áno, je možné objednať si aj neštandardné formáty. Zvoľte v políčku nastavenia formátu „Nastavte neštandardný formát..." a zadajte zvláštnu veľkosť Vášho produktu.