Icon/Greenline Created with Sketch.

Databeskyttelse

Webstedets databeskyttelseserklæring og samtidig oplysninger over de berørte personer i henhold til artikel 13 og artikel 14 EU-databeskyttelsesforordning

Generelle angivelser

Oplysninger om det ansvarlige organ

Virksomhed: unitedprint.com Danmark ApS

Juridisk repræsentant: Ali Bazooband

Adresse: Haderslevvej 6, 6200 Aabenraa

Kontaktdata databeskyttelsesansvarlig: support@print24.dk


Generelle databehandlingsoplysninger

Berørte data:

Personlige data indsamles kun, hvis du selv meddeler os dem. Derudover indsamles ingen personlige data. Enhver behandling af dine personlige oplysninger, der går du over den lovmæssige tilladelse er kun mulig på grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse.

Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved prioiteret lovgivning.

Eksterne tjenesteydere eller andre entreprenører.

Andre eksterne organer, så vidt den registrerede har givet sit samtykke eller overførsel er tilladt af overvejende interesse.

Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontrakten kan også entreprenører uden for EU komme til indsats.

Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte opbevaringspligter og er normalt 10 år.


Specifikke oplysninger til websiden

Brug af et nyhedsbrev

Inden for rammerne af registreringen af vort nyhedsbrev oplyser du os om din e-mail-adresse og yderligere data efter ønske. Disse oplysninger bruger vi udelukkende til at sende dig nyhedsbrevet. Dine angivne data ved nyhedsbrevs-anmeldelsen bliver opbevaret hos os, indtil du igen afmelder dig fra vort nyhedsbrev. Det er altid muligt at foretage en afmelding til nyhedsbrevet eller sende en tilsvarende meddelelse til os. Med afmeldingen modsiger du brug af din e-mail-adresse.

Din e-mailadresse som vi får i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, bruger vi derudover udelukkende til direkte reklame i form af vort nyhedsbrev, til egne lignende varer og tjenesteydelser, som du har bestilt, så vidt du ikke har modsat dig denne anvendelse. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mail-adresse, uden at der herved opstår andre udgifter end formidlingsomkostninger efter basistariffen. Din indsigelse (og dermed annuleringen af vort nyhedsbrev) kan udøves ved at sende en passende besked til vores e-mail-adresse (se aftryk).


Brug af Google Analytics

Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste hos Google Inc. („Google“). Google Analytics bruger såkaldte. „Cookies“, Tekstfiler, der bliver opbevaret på din computer og muliggør en analyse af din brug af websiden. De skabte oplysninger over din brug af denne webside bliver som regel overført til en server hos Google i USA og opbevaret der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne webside, bliver din IP-adresse dog forinden forkortet inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraktstater i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. På anmodning af operatøren for denne webside bruger Google disse oplysninger for at vurdere brugen af websiden, for at sammensætte rapporter over websideaktiviteter og for at skabe yderligere websidebrug og internetbrug af forbundne tjenesteydelser over for websideoperatøren. Den overførte IP-adresse inden for rammerne af Google Analytics fra din Browser bliver ikke slået sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre oplagring af Cookies ved en passende indstilling af din browser-software; vi påpeger dog, at du i dette tilfælde ikke vil kunne bruge alle funktioner på denne webside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre indsamling af data der er skabt ved Cookie og af data ved din brug af denne webside (inkl. din IP-adresse) til Google såvel som forarbejdning af disse data forhindre gennem Google, idet du downloader og installerer under følgende Link tilgængelige browser-Plugin. I betragtning af diskussionen om brugen af analyseværktøjer med fulde IP-adresser vil vi gerne påpege, at denne webside bruger Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“ og IP-adresser derfor kun bliver viderebehandlet forkortet for at udelukke direkte personlig reference. Især for browsere på mobile apparater klik venligst på dette Link, for fremtidigt at forhindre den anonymiserede indsamling af Google Analytics på denne webside for din browser ved hjælp af en såkaldt „Opt-Out-Cookies“.


Google AdWords konverteringssporing

Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste hos Google Inc. („Google“). Google AdWords konverteringssporing bruger ligeledes „Cookies“, der oplagres på din computer og muliggør en analyse og din brug af websiden. De oplysninger, der blev skabt ved Cookie over din brug af denne webside bliver overført til en server hos Google i USA og opbevaret der. Google bruger disse oplysninger for at vurdere din brug af websiden, for at sammensætte rapporter over websideaktiviteter til websideoperatører og for at skabe yderligere websideanvendelse og internetanvendelse med forbundne tjenesteydelser. Google overfører i givet fald disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er lovligt foreskrevet eller så vidt tredjemand bearbejder disse data på vegne af Google. Google bringer under ingen omstændigheder dataene sammen med andre data fra Google. Du kan generelt forhindre brug af Cookies hvis du i din browser forbyder oplagring af Cookies.


Facebook Like knap

Denne webside bruger sociale Plugins fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (i det følgende kaldet „Facebook“). Hvis du besøger sider, der har et sådant plugin, bliver data automatisk over dit besøgsadfærd overført til Facebook’s servere. Webstedets operatør har ingen indflydelse på arten og omfanget af de indsamlede data og de data der overføres til Facebook. Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook tilordne besøget til din Facebook-konto. Yderligere oplysninger til databeskyttelse på Facebook finder du under http://www.facebook.com/policy.php.


Google +1 knap

Denne webside bruger sociale Plugins fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende kaldet „Google“). Hvis du besøger sider, der har et sådant Plugin, kan

data over din besøgsadfærd automatisk overføres til Google’s servere. Websideoperatøren har ingen indflydelse på arten og omfanget af de indsamlede og overførte data til Google. Hvis du er logget ind på Google, kan Google tilorde besøget til din Google-konto. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google +1 knappen finder du under http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Twitter knap

Denne webside bruger sociale Plugins fra Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (i det følgende kaldet „Twitter“). Hvis du besøger sider, der har et sådant Plugin, data over din besøgsadfærd automatisk overføres til Twitter-serverne. Websideoperatøren har ingen indflydelse på arten og omfanget af de indsamlede og overførte data til Twitter. Hvis du er logget ind på Twitter, kan Twitter tilordne besøget til din Twitter-konto. Yderligere oplysninger til databeskyttelse hos Twitter finder du under https://twitter.com/privacy.


Brug af egne „Cookies“

Denne webside bruger egne „Cookies“, for at forbedre brugervenligheden („Cookies“ er datasætninger, der fra webserveren til brugerens browser sendes og oplagres til senere besøg. Du kan generelt forhindre brug af „Cookies“ , hvis du i din browser forbyder oplagring af „Cookies“. Dette kan dog føre til begrænsninger i funktionaliteten.


Angivelser til andre databehandlingsmetoder

Specifikke angivelser til ansøgningprocesser

Berørte data: Ansøgningsangivelser

Bearbejdningssformål: Implementering af ansøgningsproces

Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved prioiteret lovgivning.

Eksterne tjenesteydere eller andre entreprenører, bl.a. til databearbejdning og Hosting.

Yderligere eksterne poster hvis den berørte person har givet sit samtykke eller hvis en overførsel er af overvejende interesse, bl.a. kunder og interesserede inden for ordreanskaffelse.

Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontrakten kan også entreprenører uden for EU komme til indsats.

Varighed af dataopbevaring: Ansøgningsdata bliver efter meddelelse af afgørelsen som regel slettet inden for tre måneder, så vidt der ikke foreligger et samtykke i en længere dataoplagring inden for rammerne af optagelse i en ansøgningspool.


Specifikke angivelser til bearbejdning af kundedata/prospektdata

Berørte data: Meddelte data til kontraktgennemførelse; i givet fald derud over løbende data til bearbejdning på grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse, bl.a tilbud, ordrer, salg og fakturering, kvalitetssikring

Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved prioiteret lovgivning

Eksterne tjenesteydere eller andre entreprenører, bl.a. til databearbejdning og Hosting, til forsendelse, transport og logistik, tjenesteydere til print og forsendelse af oplysninger.

Yderligere eksterne steder så vidt den berørte har givet sit samtykke eller en overførsel er af overvejende interesse, bl.a. til kreditkontrol ved køb på regning, til elektronisk forsendelse af oplysninger, til kvalitetssikkerhedsformål .

Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontrakten kan også entreprenører uden for EU komme til indsats.

Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte opbevaringspligter og er normalt 10 år.


Specifikke angivelser til bearbejdning af beskæftigelsesdata

Berørte data: Meddelte data til kontraktgennemførelse; i givet fald derud over løbende data til bearbejdning på grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse inden for rammerne af et beskæftigelsesforhold

Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved sager under prioiteret lovgivning, bl.a. skattevæsen, socialforsikringsbærer, erhvervsfagforening

Eksterne tjenesteydere eller andre ordretager, bl.a. til databearbejdning og Hosting, til vederlagsafregning, til rejeudiftbetaling til forsikringsydelser, til køretøjsbenyttelse.

Andre eksterne steder så vidt den berørte har givet sit samtykke eller en overførelse er af overvejende interesse, bl.a. til ordreanskaffelse, til forsikringsydelser,

Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontraktgennemførelse kan ordrebearbejdere uden for Den europæiske Union også komme til indsats.

Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte opbevaringspligter og er normalt 10 år.


Specifikke angivelser til bearbejdning af leverandørdata

Berørte data: Meddelte data til kontraktgennemførelse; i givet fald derud over løbende data til bearbejdning på grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse, bl.a. forespørgsler, indkøb, kvalitetssikring

Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved sager under prioiteret lovgivning, bl.a. skattevæsen, told

Eksterne tjenesteydere eller andre ordretager, bl.a. til databearbejdning og Hosting, bogholderi, betalingsafvikling

Andre eksterne organer, så vidt den registrerede har givet sit samtykke eller overførsel er tilladt af overvejende interesse.

Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontraktgennemførelse kan også ordrebearbejdere uden for den Europæiske Union komme til indsats, bl.a. email- provider [.

Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte opbevaringspligter og er normalt 10 år.


Yderligere oplysninger og kontakter

Derudover kan du til enhver tid hævde dine krav om adgang, berigtigelse eller sletning eller om begrænsning af behandling eller udøvelse af din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og retten til din dataoverførbarhed. Her har du mulighed for at kontakte os pr. e-mail eller brev. Du har ydermere ret til ved klager at henvende dig til den tilsynsførende myndighed for databeskyttelse.