Έτσι μας έχουν αξιολογήσει οι πελάτες μας μέχρι στιγμής:

Ειδικά για τους νέους πελάτες, το σύστημα αξιολόγησής μας αποτελεί την ιδανική βάση για ασφαλείς αγορές με την print24. Έτσι εξασφαλίζουμε απόλυτη διαφάνεια και εγγυόμαστε πλήρης αξιοπιστία.

Ποιότητα εξυπηρέτησης Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 87.49 %
Ταχύτητα παράδοσης Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 92.98 %
Έγκαιρη παράδοση Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 91.56 %
Γκάμα προϊόντων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 90.31 %
Τιμές προϊόντων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 95.59 %
Ποιότητα προϊόντων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 92.45 %
Ποιότητα συσκευασίας Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 88.36 %
Ποιότητα παράδοσης Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 89.20 %
Κατάσταση παραπόνων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 83.80 %
Εμπιστοσύνη Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 92.62 %
τρόποι πληρωμής Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 91.40 %
Συνολική αξιολόγηση Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες! 91.56 %
Αριθμός προηγούμενων αξιολογήσεων:
58321
Αριθμός παλαιότερων συστάσεων:
6681
Αξιολογήστε τις επιδόσεις μας εδώ:

Εξαιρετική ποιότητα και άριστη οργάνωση είναι τα δικά μας κίνητρα. Στόχος μας μας είναι να γίνουμε ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά εκτυπώσεων online on demand ως οι καλύτεροι του είδους. Παρακαλούμε πείτε μας ανοιχτά σε ποιό βαθμό το έχουμε πετύχει έως τώρα.

Κριτήρια
Η Αξιολόγησή σας
Ποιότητα εξυπηρέτησης Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Ταχύτητα παράδοσης Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Έγκαιρη παράδοση Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Γκάμα προϊόντων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Τιμές προϊόντων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Ποιότητα προϊόντων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Ποιότητα συσκευασίας Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Ποιότητα παράδοσης Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Κατάσταση παραπόνων Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Εμπιστοσύνη Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
τρόποι πληρωμής Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Συνολική αξιολόγηση Φτωχό! Βελτιωθείτε! Αποδεκτό! Αρκετά καλό! Κορυφαίο! Υπερβαίνει τις προσδοκίες!
Θα προτείνατε σε κάποιον άλλο την print24;