lieferadresse Facebook_Mobile rechnung Created with Sketch. lieferadresse Created with Sketch. Easyprint-Logo ReBuy_Desktop Finnland Icons/Info Created with Sketch. Icons/Info Created with Sketch. Icons/Info Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Adat védelem

Webhely adatvédelmi nyilatkozata és egyúttal az érintettek tájékoztatása az EU adatvédelmi rendelete 13. és 14. cikkelye értelmében

Általános adatok

Felelősökkel kapcsolatos információk

Vállalkozás megnevezése: unitedprint.com Hungary Kft.

Törvényes képviselet: Ali Bazooband

Cím: Nagyenyed utca 8-14. 1.em, 1123 Budapest

Adatvédelmi megbízott elérhetősége: support@print24.hu


Általános adatfeldolgozási információk

Az adatok:

Csak az önként megadott személyes adatokat gyűjtjük. Ezen felül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Személyes azonosításra alkalmas adatainak a törvényi tényállás hatályát meghaladó feldolgozása csak saját kifejezett hozzájárulására történik meg.

Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés.

Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik.

Külső szolgáltatók és egyéb megbízottak.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi.

Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák.

Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.


A webhelyhez kapcsolódó konkrét információk

Hírle vél alkalmazása

A hírlevelünkre történő feliratkozás keretében közli velünk az e-mail címét és esetlegesen egyéb adatokat. Ezeket az adatokat mi kizárólag a hírlevél kiküldéséhez használjuk fel. A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatait addig fogjuk tárolni, amíg a hírlevélről le nem iratkozik. A leiratkozás bármikor lehetséges a hírlevélben elhelyezett hivatkozáson keresztül vagy a nekünk küldött ilyen értelmű üzenettel. A leiratkozással visszamondja e-mail címének használatát.

A valamely áru vagy szolgáltatás vásárlásával kapcsolatosan megadott e-mail címét ezen felül kizárólag a rendelthez hasonló saját áruink vagy szolgáltatásaink közvetlen reklámozására használjuk hírlevél formájában, amennyiben ezt a felhasználást nem tiltotta le. Az e-mail címének használatát bármikor letilthatja anélkül, hogy az alap díjszabáson felüli költségei keletkeznének. A letiltás (és ezzel együtt a hírlevelünkről történő leiratkozás) e-mail címünkre (lásd Impresszum) küldött megfelelő üzenettel történhet.


A Google Analytics használata

A webhely használja a Google Inc. („Googleˮ) webelemző, Google Analytics szolgáltatását. A Google Analytics a webhelyünk Ön általi használatának elemzését az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlok, úgynevezett sütik használatával teszi lehetővé. Az információk, amelyeket ezek a sütik a webhelyünk használatával kapcsolatban létrehoznak, rendszerint a Google valamely Egyesült Államokbeli szerverére kerülnek, ott tárolódnak. Amennyiben a webhelyen bekapcsolja az IP-anonimizálást, akkor az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről kötött megállapodás szerződéses államaiban a Google először lerövidíti az IP-címét. Csak kivételes esetekben történik az, hogy a teljes IP-cím elküldése után az Egyesült Államokban a Google szerverén történik a rövidítés. A webhely üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, milyen módon használják a webhelyet, jelentést állítson össze a webhelyi tevékenységekről, és hogy a webhely üzemeltetője számára a webhely használatához és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében a böngésző által elküldött IP-címeket nem egyesítik a Google egyéb adataival. A sütik tárolása a böngészőben a megfelelő beállítással megakadályozható; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a webhely egyes funkciói nem lesznek teljes egészében használhatók. Ezen felül megakadályozható, hogy a süti által létrehozott, a webhely használatára vonatkozó (pl. IP-cím) adatokat a Google észlelhesse és feldolgozhassa az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével. Ami az elemző eszközök teljes IP-címmel történő használatával kapcsolatos vitát illeti, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a webhely a Google Analytics használatakor a „_anonymizeIp()ˮ bővítményt alkalmazza, ami azt jelenti, hogy az IP-címet csak lerövidítve dolgozza fel, így kizárja azok közvetlen személyhez köthetőségét. Mobil eszközön kattintson erre a hivatkozásra, amivel a böngészőben a későbbiekben ezen a webhelyen megakadályozhatja a Google Analytics névtelen adatgyűjtését a „Opt-Out-Cookiesˮ (süti letiltás) segítségével.


Google AdWords konverzió követés

A webhely használja a Google Inc. („Googleˮ) Google Adwords konverziót követő, webelemző szolgáltatását. A Google AdWords konverziót követő eszköz a webhelyünk Ön általi használatának elemzését ugyancsak a számítógépén elhelyezett sütik használatával teszi lehetővé. Az információk, amelyeket ezek a sütik a webhelyünk használatával kapcsolatban létrehoznak, a Google valamely Egyesült Államokbeli szerverére kerülnek, ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, milyen módon használják a webhelyet, jelentést állítson össze a webhely üzemeltető számára a webhelyi tevékenységekről, és hogy a webhely használatához és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbítja, amennyiben a törvény azt előírja vagy amennyiben az adatokat a Google megbízásából harmadik fél végzi. Az adatokat a Google semmi esetre sem fogja a birtokában levő más adatokhoz kapcsolni. A sütik használatát a böngészőben általánosan meg lehet akadályozni a sütik elmentésének letiltásával.


Facebook tetszik gomb

A webhely használja a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (továbbiakban „Facebookˮ) beépülő közösségi modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a tevékenységéről a Facebook szervere automatikusan adatokat fog kapni. A webhely üzemeltetőjének a Facebook által gyűjtött adatok terjedelmére és a gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Facebookba, akkor a látogatását a Facebook a fiókjához tudja rendelni. További információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban: http://www.facebook.com/policy.php.


Google +1 gomb

A webhely használja a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (továbbiakban „Googleˮ) beépülő közösségi modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a tevékenységgéről a Google szervere automatikusan adatokat fog kapni. A webhely üzemeltetőjének a Google által gyűjtött adatok terjedelmére és a gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Google-be, akkor a látogatását a Google a fiókjához tudja rendelni. További információk a Google +1 gomb adatvédelmi aspektusaival kapcsolatban: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Twitter gomb

A webhely használja a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (továbbiakban „Twitterˮ) beépülő közösségi modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a tevékenységéről a Twitter szervere automatikusan adatokat fog kapni. A webhely üzemeltetőjének a Twitter által gyűjtött adatok terjedelmére és a gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Twitterbe, akkor a látogatását a Twitter a fiókjához tudja rendelni. További információk a Twitter adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban: https://twitter.com/privacy.


Saját „sütikˮ használata

A webhely felhasználóbarátabb viselkedése kedvéért saját „sütikˮ-et használ (a „sütiˮ olyan adatállomány, amit a webszerver küld a felhasználó böngészőjének, amit az eltárol, majd később kiolvas). A sütik használatát a böngészőben általánosan meg lehet akadályozni mentésük letiltásával. Ez azonban korlátozhatja a funkcióképességet.


A további adatfeldolgozással kapcsolatos információk

Pályázathoz kapcsolódó konkrét információk


Az adatok: Pályázati adatok

Feldolgozás célja: A pályázati eljárás lefolytatása

Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik.

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással megbízott szolgáltatók.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között ügyfelek és érdeklődők a megrendelésgyűjtés keretében.

Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák.

Adatok tartós tárolása: A pályázati adatok a döntés közlése után rendszerint három hónapon belül törlésre kerülnek, amennyiben nem kaptunk beleegyezést hosszabb adattárolásra a pályázók adatbázisába történő bekerülés érdekében.


Különleges információk az ügyfelek és érdeklődő k adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.

Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés, többek között ajánlatok, megbízások, értékesítés és számlázás, minőségbiztosítás

Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással, csomagküldéssel, szállítmányozással és logisztikával, nyomdai munkákkal és információ küldéssel megbízott szolgáltatók.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között fizetőképesség lekérdezése számlára vásárlás esetén, információk elektronikus küldése, minőségbiztosítási célok.

Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák.

Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.


Különleges információk az alkalmazottak adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.

Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés a foglalkoztatási jogviszony keretében

Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik, többek között pénzügyigazgatóság, társadalombiztosítási igazgatóság, szakmai szervezetek

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással, bérszámfejtéssel, útiköltség elszámolással, biztosítási szolgáltatásokkal, járműhasználattal megbízott szolgáltatók.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között megrendelésgyűjtés, biztosítási szolgáltatások,

továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák -.

Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.


Különleges információk az beszállítók adatainak feldol gozásával kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.

Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés, többek között érdeklődések, beszerzés, minőségbiztosítás

Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik, többek között pénzügyigazgatóság, vám

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással, könyveléssel, fizetés lebonyolítással megbízott szolgáltatók

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi.

továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák, többek között e-mail szolgáltatók [.

Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.


Egyéb információk és kapcsolattartás

Ezen felül bármikor kérheti a tárolt adatok megismerésének, javításának vagy törlésének lehetőségét, illetve élhet a feldolgozás korlátozásának, valamint a feldolgozás és az adattovábbítás joga elleni tiltakozás jogával. Itt léphet velük kapcsolatba e-mailben vagy postai úton. Jogában áll továbbá panasz esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulni.