Icon/Greenline Created with Sketch.

Tiráž

Adresa firmy

print24 je ponuka unitedprint.com Slovensko s.r.o.

Námestie SNP 15

Bratislava 81101


Konateľ

Ali Bazooband


Poštová adresa

Námestie SNP 15

Bratislava 81101


Komunikácia

Telefón: 02-3332 5280

Fax: 02-3332 5282

E-mail: support@print24.sk


Registračný súd

Okresný súd Bratislava I

Oddiel s.r.o.

Vložka číslo 44177/B

IČO: 36 727 342

IČ-DPH: SK2022318199


Názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

(- odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa )

Prievozská 32

827 99 Bratislava 27


ODR

Platforma Európskej komisie pre online riešenia spotrebiteľských sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Dôkaz o ručení

Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú výlučne zodpovední ich prevádzkovatelia.