24h-Service

Устойчив печат

Като отговорен печатар, ние решихме да дадем на нашите клиенти в сътрудничество с нас възможността да компенсират своя CO₂ отпечатък при създаването на хартиени продукти. По този начин заедно искаме да дадем своя принос за повече устойчивост в печатарската индустрия. CO₂ компенсиране, работим заедно с реномираната организация ClimatePartner.


ClimatePartner определи CO₂ отпечатъците на нашите продукти за печат на хартия в сложен процес. В следващата стъпка избрахме два проекта за опазване на климата от ClimatePartner, които намаляват емисиите на CO₂ чрез повторно залесяване и достъп до чиста питейна вода, наред с други неща. Избраните проекти за защита на климата на ClimatePartner доказано спестяват CO₂. Например, проектите се наблюдават от TÜV и други независими одиторски организации.


За да можете вие и вашите клиенти ясно да видите, че даден продукт е щадящ климата, всеки продукт получава уникален идентификатор, свързан с поръчката. Този идентификатор ви позволява да проследявате прозрачно цялата информация за поддържания проект и заданието за печат на уебсайта на ClimatePartner.