Vizītkartes ar izlakošanu

Vizītkaršu ar izlakošanu druka

Uz vizītkartes ir pieejams tikai ierobežots laukums. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir strādāt ar papildu apdari, lai jūs atcerētos, kad vizītkarte tiek nodota. Ja jūsu vizītkartes ir drukātas ar izlakošanu, ar laku tiek izcelti atsevišķi uzraksti, logotips vai veseli motīvi. Šim nolūkam izmanto tā saukto UV izlakošanu. To pēc uzklāšanas žāvē UV gaismā. Tādējādi jūsu kartītes iegūst ļoti izturīgu un vienlaikus vizuāli ļoti pievilcīgu apdari.


Kombinējiet lakas uzklāšanu ar neparastu papīru, piemēram, premium kartonu, vai papildiniet laku ar citu apdari. Šādā veidā jūs varat izveidot svarīgu personīgā zīmola veidošanas līdzekli no neliela 85 x 55 vai 90 x 50 formāta papīra gabaliņa, abpusēji vai kā salokāmu kartiņu. Mēs drukājam vizītkartes ar izlakošanu jau no viena gabala un varam izveidot līdz pat pusmiljonam vizītkaršu vienā pasūtījumā.

24h-Service