Reklamní bannery pro staveniště

Nechte si vytisknout bannery pro staveniště

Pomocí bannerů může oplocení vytvořit skvělý reklamní prostor. Zároveň jsou bannery, které jsou dokonale navrženy pro standardní pletivo, spolehlivým opatřením na ochranu. Zde na stránce print24.com můžete: mají vytištěné silné plakáty z PVC plachty na stavbu plotů. Kromě klasického formátu oplocení staveniště si můžete vybrat iz mnoha dalších velikostí a speciálních formátů. Spusťte svou tiskovou úlohu zde online a nakonfigurujte tiskový soubor pomocí několika kliknutí.


Bannery se stavebním plotem plní praktickou dvojí funkci na každém staveništi. Zatímco vnější povrch může být použit jako reklamní prostor pro jiné společnosti nebo pro samotný stavební projekt, hustý materiál poskytuje důležitou vizuální bariéru. Zároveň jsou lidé, kteří procházejí kolem staveniště, chráněni před odletujícími úlomky a nečistotami.

24h-Service