24h-Service

Skoltidning

Tryck skoltidning billigt

Skoltidningens redaktion är en tankesmedja för unga journalister. Eleverna får sina första erfarenheter av medieprojekt. Idéer till nästa nummer tas fram med entusiasm och största engagemang, noggranna rechercher görs, texter utarbetas och bildmaterial samlas in. Den tekniska utvecklingen underlättar alltmer för eleverna att rapportera om aktuella ämnen. Eleverna lägger oftast ner så mycket kraft och tid på varje nummer av skoltidningen att de knappast kan vänta på att äntligen få hålla den tryckta produkten i sina händer. Skoltidningar publiceras i regel varje vecka eller varje månad. Då vill man ha en pålitlig partner som tar hand om trycket.


Tryckningen av skoltidningen kan du enkelt beräkna online på print24.com. För tryckjobbet kan du välja bland många konfigurations- och efterbehandlingsalternativ. Vi trycker redan små upplagor från ett ex till ett förmånligt pris. Den enstaka skoltidningen blir dock ännu billigare ju högre upplagan är. Men även kriterierna för papper, färg och efterbehandling avgör kvaliteten och kostnaden för en skoltidning. För mycket stora upplagor rekommenderar vi att göra ett screenproof för att göra en sista kontroll innan det slutliga tryckgodkännande.